Program je namijenjen prije svega djeci i mladim sportistima, ali i drugim osobama kod kojih je potrebno oblikovati odgovarajući segment tijela ili čitavo tijelo na optimalan nivo koji bi odgovarao fazi fizičkog razvoja. Praćenjem životne dobi, genetskih, morfološkim karakterisitkama i uslova života u kojima se osoba nalazi dizajniramo program rada.

Specifičnost rada se djecom ogleda se u neophodnosti poštovanja senzitivnih i kritičnih perioda za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sistema, koji se ne smiju propustiti. U slučaju da prirodni tok razvoja djeteta otežavaju akumulirana veća količina masnog tkiva, urođeni ili stečeni tjelesni deformitet, ali i različiti negativni psiho-socijalni uslovi.

Programiranje i planiranje trenažnog procesa predstavlja kompleksan i dinamičan proces stvaranja uslova da se sa jedne strane, isprate prirodne zakonistosti i potrebe organizma za adekvatnim stimulansom u vidu kretanja i igre, a sa druge strane neutrališu svi negativni faktori koji utiču na rast i razvoj. BodyTune Group počiva na poznavanju svih fizioloških i mehaničkih promjena koje prate jedan ovakav proces. Tkivo prije svega mora zadržati dovoljnu količinu kompaktne i funkcionalne mišićne mase, koja kao takva predstavlja prvi preduslov u procesu sprečavanja nastanka različitih tjelesnih deformiteta, metaboličkih i fizioloških poremećaja i različitih oblika oboljenja.


​Radimo proces kontrole, rasta i razvoja  tkiva i kroz odgovarajući program vježbanja, ishrane prolazimo kroz nekoliko različitih faza i procesa umanjenja masnih naslaga. Nerijetko se dešava i da osoba prolazi kroz takozvani mezomorfni tip, kao prelaznu fazu ka čistom ektomorfnom tipu organizma.