BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

Čovjek je sisar, a tokom evolucije svi sisari su imali zajedničke vrline, vještine i djelili iste vrijednosti koje su im bile bitne da bi se njihova vrsta produžila.

Evo nekoliko zanimljivosti koje su vezane za vuka kao sisara:

  • Nikad ne jedu leševe.
  • Pare se samo sa jednim partnerom i prepoznaju "rodbinske veze" tako da se ne pare se sa svojom majkom ili sestrom kao druge životinje.
  • Vuk ima samo jednu ženku tokom života, te ukoliko ostane bez nje sam se brine o mladunčadima. Vuk dobro poznaje svoje potomstvo jednako kao i ljudi svoje.
  • To je jedina životinja koja pomaže svojim roditeljima kad ostare, tako što se brinu o njima i donose im hranu. 
  • Vuk spava samo sa jednim okom, a drugo ostaje otvoreno kako bi pazio na porodicu dok spavaju.
  • Kada je vuk povrijeđen, postaje još žešći i stvara još veću toleranciju na bol.
  • Neki narodi vjeruju da je to jedina životinja koja može da se bori protiv zlih duhova.