BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

 

Jedan naučnik se zainteresovao zašto ljudi većeg društvenog statusa toliko često obolijevaju od najtežih bolesti i skloni su velikim i čestim zdravstvenim problemima. Naučno istraživanje je sproveo na Medicinskom univerzitetu u Čikagu i otkrilo da se oko hiljadu gena mijenja pri jednostavnoj promjeni društvenog statusa. Uspjelo se da odredi 987 gena osjetljivih na društveni status. Među njima su bili i oni koji su odgovorni za stres, povezani sa radom mozga, kao 112 gena uključenih u rad imunog sistema.

Promjene na genskom nivou bile su toliko rekonstruisane da su naučnici uspjeli da riješe suprotan zadatak, nakon detaljne analize, naučnici su uspjeli da predvide društveni status osobe po analizi njene krvi.

Na osnovu ovih sjajnih dokaza Biohemičar Glen Rejn, koji je diplomirao na Univerzitetu u Londonu, istraživao je kako DNK reaguje na dejsvo svijesti. Poznato je da u ćeliji prije svoje diobe (ili ako je oštećena, to jeste, mrtva), spirala DNK se razdvaja. Počinje da se ujedinjuje kada ćelija radi na popravci ili liječi sebe. Obim spajanja ili razdvajanja može se mjeriti time koliko dobro apsorbuje svjetlost talasne dužine od 260 nanometara.

 

PROMJENA DRUŠTVENOG STATUSA UTIČE NA NAŠE GENE I NAŠE ZDRAVLJE

 

U svojim eksperimentima, Rejn je uzimao živu DNK iz ljudske placente, stavio je u vodu i stavio u menzuru. Potom su različiti ljudi pokušali da spoje ili razdvoje DNK snagom misli. Kontrolni uzorci, s kojima niko nije pokušavao ništa da čini, mijenjao se samo 1,1%, a oni koji su mislima obrađivani do 10%. To znači da naše misli umnožavaju procese u ljudskoj DNK nekoliko puta.

Pored toga, ljudi sa najharmoničnijim talasnim zračenjem imaju najjaču sposobnost promjene strukture DNK i "veoma nenormalni pomak u ultraljubičastom svjetlu" DNK. Promjena se dešavala na talasnoj dužini od 310 nanometara (blizu vrednosti Poppa 380 nanometara), talasnoj dužini koja može izazvati rak. Ljutiti čovjek je takođe prisilio DNK da se veže snažnije pri spajanju. Prema Rejnu, promjena u svjetlosti sa talasnom dužinom od 310 nanometara može značiti samo to da "postoji promjena u fizičkoj i hemijskoj strukturi jednog ili više baznih molekula DNK".

U drugom slučaju, kada je molekul DNK postavljen ispred ljudi sa harmoničnim paketom moždanih talasa, ali koji nisu pokušavali da promijene DNK, u DNK uzorku nijesu zabilježena nikakva spajanja ili razdvajanja. Sve se dešavalo samo tada kad su ljudi to htjeli. Ovo nam omogućava da sa sigurnošću pretpostavimo da se slični efekti stvaraju svjesnom namjerom ljudi.

Liu Childr mogao je da spoji ili razdvoji DNK u laboratoriji, nalazeći se na udaljenosti od 800 m od nje. Valerij Sadirin je mogao da spoji DNK u laboratoriji Rejna u Kaliforniji za 30 minuta, nalazeći se kući u Moskvi na hiljadama kilometara daleko od laboratorije. Rajn je istakao da je ključni kvalitet energije, sposobnost da se stvara harmonija u talasima mozga i uticaj na DNK, je zračenje iz srca: "Iako su tehnike koje koriste razni prosvijetitelji različite, svi oni zahtijevaju fokusiranje na srce.

Praktično, dobijeni su mikrobiološki dokazi toga da naše misli realno mogu stvarati fizičke i hemijske promjene u strukturi molekula DNK, spajati ili razdvajati ga, takođe je ustanovljena vezu između gnjevnih misli i rasta tkiva raka.