BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search


Kao što možete vidjeti na slici, postavljanje šipke može uticati na uglove djelovanja sile na osnovu položaja šipke na leđima. Prilikom individualizacije programa, položaj šipke zavisi o sposobnostima i ciljevima klijenta ili sportiste s kojim radimo.


SAVJETNISKI ILI VISOKI POLOŽAJ ŠIPKE NA ČUČNJU

 

 

KORISTIMO VISOKI POLOŽAJ ŠIPKE...

 • Kad pokušavate naglasiti veličinu i snagu kvadricepsa, jer položaj tijela može ostati uspravniji tokom pokreta.
 • Ako je ograničena vanjska rotacija ramena ili ekstenzija grudne kičme. Alternativa, koristite prednji čučanj.
 • Kada radite s bodybuilderima koji koriste niža opterećenja i veći broj ponavljanja duže vrijeme pod tenzijom.
 • Kada pokušavate biti malo pažljiviji, jer uspravniji trup smanjuje nivo vertikalinih, horizontalnih i smicajućih sile koje djeluju na kičmu.


KORISTIMO NISKI POLOŽAJ ŠIPKE...

 • Kad pokušavate naglasiti bokove i leđa, jer tijelo ostaje više prema naprijed.
 • Kada radite opterećenja blizu maksimuma i koristite manji raspon ponavljanja, jer položaj šipke pomaže uključivanje bokova. Takođe skraćuje ruku poluge u donjem dijelu leđa, omogućujući kukovima rad uz veću mehaničku prednost.
 • Kod žena, budući da djevojke već imaju tendenciju da bolje kukove otvaraju. Njihov trening donjeg dijela tijela je baziran na razvoju snage kukova i koljena.
 • Ako nekome nedostaje pokretljivosti škočnog zgloba, upotrijebićemo niski položaj  šipke jer bolje uključuje bokove.
 • Za one s velikom pokretljivošću ramena i pokretljivošću grudne kičme, slobodno radimo niski položaj šipke


POZICIONIRANJE ŠIPKE NA OSNOVU ISKUSTVA

Prema našem iskustvu, obe metode postavljanja šipki na leđima mogu se smatrati "prijateljskim", to zavisi samo o situaciji.

 • Ako ste ograničili pokretljivost skočnog zgloba - kao što to radi većina prosječnih vježbača- preporučujemo niži položaj šipke jer će ograničena dorzifleksija uzrokovati nagib trupa prema naprijed, što više opterećuje donji dio leđa.
 • S druge strane, ako imate "problema s leđima", zalažemo se za viši položaj šipke - pod uslovom da je pokretljivost vašeg skočnog zgloba u redu - kako bi trup bio uspravniji i više stresa na nogama, a manje na leđima.

Međutim, kada radimo sa nekim bez ograničenja, položaj šipke možemo izmjenjivati sa svakim treningom kad radimo čučanj kako bismo stvorili različitost treninga i promijenili vektore sile uključene u isti obrazac pokreta.