Mahatma Gandhi polazi na put. Dok se penje u voz, ispadne mu jedna cipela i padne pored pruge. Kako se voz počeo kretati, Gandhi je nije mogao uzeti. Mirno skine svoju drugu cipelu i pažljivo je baci pored druge cipele kod pruge. 

Jedan suputnik upita Gandhija zbog čega je to učinio. Gandhi se osmjehne i odgovori: „Siromah koji bude našao jednu izgubljenu cipelu pored pruge neće imati od nje nikakve koristi. Sada će naći par koji će mu možda koristiti.“