BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search


Postoji jedna lijepa priča. Nije bitno da li se dogodila u stvarnosti. Njena Ijepota je u smislu. Jedan od najvećih careva, kojeg je imala Indija bio je Mogulski car koji se zvao Akbar. Na zapadu je bio samo jedan čovjek, koji bi se mogao porediti sa njim - Marko Aurelije. Vrlo rijetko su carevi mudri Ijudi, ali ova dva imena, naravno, su izuzeci.

Jednom je Akbar govorio u svojoj palati sa svojim dvoranima. On je sakupio kod sebe najbolje Ijude u zemlji: najboljeg umjetnika, najboljeg muzičara, najboljeg filozofa, najboljeg pjesnika. On je imao mali lični Odbor sastavljen od devet osoba, koji je bio poznat kao "Devet bisera" Akbarovog dvora. Najznačajniji od njih je bio čovjek po imenu Birbal. On je imao veliki intelekt i divan smisao za humor. No jednom je izvršio djelo koje nije prikladno izvršiti pred carem.

Svaki car ima sopstvena pravila. Careva riječ je zakon. Birbalovo djelo je bilo u suprotnosti sa pravilima što je za Akbara bilo potpuno nedopustivo. Akbar mu je odmah opalio šamar. On je poštovao Birbala, i volio ga je. To je bio njegov blizak prijatelj. Medutim, kako se djelo kosilo sa dvorskim pravilima car nije mogao da mu oprosti.

Ali najzanimljivija stvar je u tome, kako je Birbal postupio. On nije čekao ni jedan trenutak. Odmah je ošamario čovjeka koji je stajao kraj njega. Čovjek je bio šokiran, čak je i sam Akbar bio zapanjen. Mislio je da je Birbal vrlo mudar čovjek: "Je l' on lud ili sta..? Ja sam ga udario... To je čudno, apsurdno i nelogično. "

Drugi čovjek stajao je šokiran, a Birbal mu je rekao: "Ne stoj tu kao budala! Predaj ga dalje! " Tada je taj čovjek ošamario nekog drugog koji je stajao pored njega, tada je smisao igre bio jasan: potrebno je samo to predat dalje.

Noću, kada je Akbar je otišao u krevet sa suprugom, ona ga je ošamarila. On je pitao: "Što nije u redu?" ona je odgovorila: "Šamar je prošao po cijelom gradu i konačno se vratio do svog izvora. Mene je neko ošamario, i kad sam pitala: "Šta je to?" Rekli su mi, da je to igra koju je započeo Akbar, pa sam odlučila, da je najbolje završiti je zatvarajući krug. "

Sledećeg dana prvo što ga je pitao Birbal bilo je: "Vrati li se tebi, moj šamar ili ne?" Akbar je odgovorio: "Nikada nisam razmišIjao da se to može desiti. " Birbal je rekao: "Ja sam bio apsolutno siguran u to, jer gdje bi inače mogao konačno stići? "On je obišao cijeli grad. Nijesi mogao da ga izbjegneš, on je sigurno morao da dođe do tebe. "

Tokom vjekova sve se nastavlja prenosi iz ruke u ruku, iz generacije u generaciju i igra se nastavlja. I to je igra iz koje morate da izađete.