BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search


S programske tačke gledišta, jedna od najefikasnijih strategija da probijemo svoj genetski maksimum je da imamo malo drugačiji pristup. Drugim riječima, radite suprotno od onoga što trenutno radite.

Analizirajte sljedeće varijable treninga:

  • Stil periodizacije (linearni, nelinearni u odnosu na konjugovani)
  • Nedeljni raspored (cijelo tijelo u odnosu na split rutinu)
  • Volumen (veliki u odnosu na mali)
  • Opterećenje (visoko u odnosu na nisko)
  • Broj ili ponavljanja (visoko ili srednje u odnosu na nizak broj ponavljanja)
  • Metoda treninga (ovdje nema bezbroj mogućnosti)
  • Učestalost po mišićnoj grupi / obrascu kretanja (visoki ili niski)

Razmislite o svom istorijatu treninga i razmislite o pokušaju da radite suprotno sa gore navedenim varijablama treninga. Na primjer, ako obično radite linearnu periodizaciju, pokušajte s nelinearnom. Ako ste radili split rutinu treninga, pokušajte s rutinom cijelog tijela.

Ako obično imate pristup s malim volumenom i visokim intenzitetom, pokušajte s pristupom s većim volumenom i s manjim intenzitetom. Ako obično radite 3 serije po 10, uradite 10 serija od 3 ponavljanja sa 40 sekundi pauze. Ako inače koristite određenu metodu treninga, isprobajte drugu metodu treninga.