BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search


Svi u životu imaju svoje predodređenje. Svako živo biće na planeti ima svoju misiju. I svako od nas ima svoju ulogu. Realizujući svoje jedinstvene talente i sposobnosti, stičemo sreću i bogatstvo. Put ka svojoj jedinstvenosti i misiji je kroz naše želje i snove još od djetinjstva. Individualnost je najveća vrijednost u svijetu.

Jedna žena ( Broni Ver) je radila dugi niz godina u palijativnoj njezi, gdje je njen zadatak bio da olakša  psihičko stanje umirućih pacijenata, da razgovara sa njima i ljudi su njoj govorili sve što joj je na duši. Od svojih zapažanja, izdvojila je da su se ljudi najčešće pred smrt žalili što nisu imali više hrabrosti da žive život onako kako su sami smatrali da treba, a ne onako kako su drugi tražili od njih. Njeni pacijenti su žalili što nisu ostvarili mnoge svoje snove. I tek na kraju puta,  su shvatili da je to samo posljedica njihovog izbora, koji su sami učinili.

Napravite spisak svojih talenata i sposobnosti, kao i listu omiljenih poslova, u kojima se oni izražavaju. Tako da ćete naći svoje jedinstvene talente. Koristite ih za služenje drugima. Da bi to uradili, zapitajte se šta je češće moguće: "Kako mogu biti od koristi (svijetu, ljudima sa kojim se susrećem) Kako mogu služiti?"

Slobodno odbacite posao koji ne volite! Ne bojte se siromaštva, neuspjeha i grešaka! Vjerujte sebi i ne brinite za mišljenje drugih. Uvijek vjerujte, da će se Bog, Prioroda ili Univerzum pobrinuti za vas. Bolje jednom rizikovati nego potom žaliti što ste živjeli siv i bezličan život, "ubijajući" se pri tom nevoljenim poslom na uštrb sebe i svojih bliskih. 

Uvijek imajte na umu da ste jedinstveni i posebni baš takvi kakvi ste, a vaša misija je da date maksimum svoje jedinstvenosti svijetu. Tek tada ćete naći istinsku sreću. Tako je Bog, Prioroda ili Univerzum zamislio. Otkrijte svoju božanstvenost, nađite svoj jedinstveni talenat, i možete stvoriti bilo koje bogatstvo, kakvo želite.