BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

 

Studija iz 2015. koja je ispitivala nivo aktivacije mišića nogu kod hodajućih iskoraka i bugarskih čučnjeva, ono što je bilo zanimljivo tokom ovog rada je to na koji način su ispitanici držali bućice u rukama. Prva varijacija je bila da drže bućicu pored tijela sa vanjske strane noge tj. pored noge koja je bila opterećenja, a druga je varijacija bila kad su držali bućicu pored tijela ali sa unutrašnje strane radne noge, tj. bućica je pratila pokret zadnje noge.

Iako je aktiviranje mišića kvadricepsa bilo slično kod oba načina držanja bućica, medijalni gluteusi (vaši gornji gluteusi) aktivirali se se mnogo više i puno veći stepen aktivacije su imali kada su se bučice držale kod pokreta koji pratio kretanje zadnje noge.

Drugim riječima, gluteusi vam više rade kad bućiću držite suprotno od noge koja radi hodajući iskorak ili bugarski čučanj. Da biste povećali veličinu mišića, morate povećati aktivaciju mišića i imati veću regrutaciju mišićnih vlakana u gluteusu, to možete ako položaj tijela malo usmjerite prema naprijed i držite bućicu u ruci suprotno od stajne noge. 

Ako koristite neravnomjerno opterećenje ili  bučice različite težine, morate biti pažljivi pri odabiru opterećenja. I ne dopustite da vam ramena imaju neprirodnu poziciju ili da se naginjete prema težoj strani, pazite na poziciju tijela i pravilno dizajnirajte opterećenje.

 

Reference

1. Stastny P, et al. Does the Dumbbell-Carrying Position Change the Muscle Activity in Split Squats and Walking Lunges? J Strength Cond Res. 2015 Nov;29(11):3177-87.