BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

 

Posljednjih 20 godina ili tako nekako, čitamo članke koji tvrde da su mišići zadnje zdrane potkoljenice uglavnom sastavljeni od vlakana brzo trzajnih.  

Postoji šest studija koje su ispitale sastav vlakana tipa miišića potkoljenice, ali jedna studija pokazuje da  67% brzo trzajna vlakna u mišićima zadnje strane potkoljenice, dok ostalih pet pokazuje 55%, 51%, 50%, 44-54% i 43%. Na osnovu tih podataka, u ovom trenutku ne možemo reći da su mišićna vlakna u mišićima zadnje strane brzo trzajna. Čini se da su ravnomjerno raspoređena ili mješavina brzih i sporo trzajnih vlakana.

Kada je u pitanju hipertrofija, studija iz 2014. upoređivala je mrtvo dizanje ravnih nogu i ležeći pregib za zadnju ložu. Upoređivanje su vježbe sa dva različita pokreta, jednom pokret počinje od kuka prema koljenu a u drugom od kuka prema koljena.  Rezultati su pokazali da je ležeći pregib zadnje lože izazvao značajno veću aktivaciju mišića donjeg ali i bočnog dijela zadnje strane potkoljenice i donjeg medijalnog dijela zadnje strane potkoljenice u odnosu na mrtvo dizanje ravnih nogu.

 

ZAŠTO JE VAŽNA OVA INFORMACIJA?

Ovo nam govori da se različitim vježbama mogu aktivirati različite regije potkoljenice.

Drugo, razmislite o sportskim performansama i riziku od povreda. Istraživači su proučavali efekte treniranja potkoljenice na elitnim fudbalerima i dali su jednoj grupi specifične vježbe potkoljenice (koristeći spravi za zadnju loži), a drugoj grupi nisu doli trening za mišiće potkoljenice. Ležeći pregib za zadnju ložu poboljšao je brzinu na testu sprinta i smanjio rizik od povrede mišića zadnje strane potkoljenice.

 

Reference

1.  Schoenfeld BJ1, Contreras B, Tiryaki-Sonmez G, Wilson JM, Kolber MJ, Peterson MD. Regional Differences in Muscle Activation During Hamstrings Exercise. J Strength Cond Res. 2014 Jun 24.