BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

Protein hidrolizat se izdvaja iz cjelog lanca proteina (na primer whey, ili kazein) i u suštini se sastoji od manjih peptida (di i tripeptida) i aminokiselina nakon hidrolize cijelog proteina. Hidrolizovane forme izgleda da daju veoma dobre rezultate, a prema nekim istraživanjima čak i bolje u poređenju sa cijelim proteinima. U jednoj studiji ispitivano je na koji način kombinacija hidrata i hidrolizovanog proteina utiče na tjelesnu kompoziciju ispitanika, kao i sintezu proteina prilikom kombinovanih protokola za fizičku kondiciju i težinskih treninga. Takođe, parametri su mjereni i u periodima nakon treninga.

20 zdravih muškaraca su učestvovali u studiji u večernjim satima svakog dana, a nakon unaprijed određenog režima ishrane tog dana. Uveče bi ispitanici izvodili dvočasovni trening tokom kojih su unosili šejkove: 0.15g/kg hidrata i 0.15g/kg hidrolizovanog proteina svakog sata treninga. Druga grupa je unosila samo vodu tokom treninga. Za vježbača teškog oko 90 kilograma, ovi šejkovi bi sadržali oko 13,6g hidrata i isto toliko hidrolizovanog proteina. Ispitanici prve grupe bi nakon treninga uzimali još dva dodatna šejka u fazi oporavka a noć bi prenoćili pod nadzorom istraživača kako bi se parametri što preciznije mjerili.

Tokom treninga, sinteza proteina se uvećavala 29-48%. Tokom noći, sinteza proteina u grupi koja je unosila šejkova bila je za oko 19% izraženija u poređenju sa rezultatima u grupi ispitanika koji su uzimali samo vodu. Ipak, istraživači su zapazili da se frekvencija sinteze proteina nije mjenjala tokom 9 sati odmora tokom noći u obe grupe, tj. proces se odvijao  skoro ujednačeno sve vrijeme (iako je naravno sinteza proteina bila izraženija u prvoj grupi).

Istraživači su zaključili da čak i u fazi mirovanja kombinacija hidrata  i proteina promoviše sintezu proteina. Takođe, čak i u slučaju optimalne sportske ishrane (obe grupe ispitanika su pre treninga imale identičan režim ishrane) pomenuta kombinacija u vidu suplementacije dala je pozitivne posjledice ju vidu izraženije sinteze proteina, ali izgleda da nema uticaja na frekvenciju ovog procesa.

Ono što bi trebalo da zapamtimo iz ove studije jeste da unos hidrata i proteina stvara anaboličko okruženje u organizmu, čak i kada je pojedinac dobro uhranjen. Dalje, razmjera 50-50 u kombinaciji suplementacije hidrata i proteina izgleda da daje sasvim dobre rezultate. Na kraju, anaboličko okruženje izazvano na ovaj način ostaje skoro ujednačeno tokom perioda od 9 sati. 

Možda bi se drugačiji rezultati dobili kada bi posljednji dnevni obrok sadržao sporovareće proteine. Druga studija ispitivala je efekte uzimanja proteina i/ili hidrata na sintezu proteina tokom težinskog treninga. Deset zdravih muškaraca je učestvovalo u dva eksperimenta u okviru kojih su uzimali ili hidrate, ili hidrate i proteine (u formi šejka u oba slučaja), tokom dvočasovnog težinskog treninga. Ispitanici su dobijali šejkove prije treninga i tokom svakih 15 minuta tokom vježbanja, ukupno oko 13,5g hidrata sa ili bez proteina (ista doza proteina) za one koji su težili oko 90 kilograma. 

Konzumacija proteina tokom treninga umanjila je razgradnju proteina za oko 8,4% u odnosu na ispitanike koji su unosili samo hidrate u šejkovima. Takođe, unos proteina pojačao je povećao oksidaciju proteina i brzinu sinteze za 77, odnosno 33%. Dakle, čak i pri stanju sitosti organizma unos proteina kroz suplementaciju stimuliše sintezu proteina u telu i skeletnim mišićima. Znatno izraženije nego što se to postiže isključivim unosom hidrata.

Naporan težinski trening, posebno ako vježbač stavlja akcenat na negativne kontrakcije, uzrokuje oštećenja mišićnog tkiva, što dalje uzrokuje degradaciju proteinskih struktura u radnim mišićima. Ovo dalje može uzrokovati umanjene performanse pri radu, zatim aktivaciju intramuskularnih enzima i upalnih procesa u mišićima. Ali, ako bi vježbač mogao da se brže i bolje oporavlja, to znači da je u mogućnost da se prije vrati u teretanu na novi trening, svjež i pun energije. Primjera radi, unos kvalitetnog mlijeka koje je bogato i hidratima i proteinima, može umanjiti degradaciju mišićnog tkiva i/ili uvećati sintezu proteina koja bi u svakom slučaju umanjila potonje negativne posljedice napornog težinskog treninga.

U jednoj studiji muški ispitanici su bili podijeljeni u četiri grupe. U jednoj su uzimali vodu, u drugoj sportsko piće bogato hidratima i proteinima, u trećoj šejk na bazi mlijeka koji je takođe bogat hidratima i proteinima, a u četvrtoj su ispitanici uzimali samo mlijeko. Na osnovu rezultata mjerenih parametara, istraživači su zaključili da su indikatori oštećenja mišićnih vlakana bili znatno niži u grupama koje su uzimale ili mlijeko ili šejk na bazi mlijeka u periodu od 48 sati nakon izvedenog težinskog treninga. Ovo vodi zaključku da unos mlijeka ili suplementacije bazirane na mlijeku može poboljšati oporavak nakon treninga, odnosno brže „popraviti“ mišićna tkiva i mišićne funkcije.