Za neke vitamin, za druge kao najveće moguće zlo koje se može kupiti. Da li stvarno ima razloga bojati se upotrebe ovog suplementa koji je odličan za uvećanje performansi?

Sigurno možemo reći da je kreatin jedan od najpopularnijih suplemenata za sportiste na svijetu.  S obzirom na njegove dokazane  efekte na performanse možda se čak može reći i da je popularniji od whey prahova, koje mnogi sportisti sada već smatraju hranom, a ne suplementacijom. 

Ova popularnost nije bez osnova: većina vježbača (i ispitanika u studijama) koji su ga koristili zaista su zabilježili napredak u snazi, eksplozivnosti, pa i mišićnom rastu, koji je naravno posljedica dejstva drugih faktora, ne kreatina direktno. Sa druge strane, kreatin jeste i suplement koji se veoma mnogo ispitivao u velikoj broju studija, kako onih koje su istraživale domen sporta i fizičke aktivnosti, tako i onih koje su istraživale razna fizička stanja i oboljenja. Dakle, ukoliko se plašite nekih štetnih posljedica usljed korišćenja kreatina, onda bi prije bilo da ste nedovoljno informisani, ili jednostavno hipohondor.

Ukoliko želite istinite odgovore na to da li kreatin šteti srcu i bubrezima, evo šta studije i istraživanja kažu.

 

POSLJEDICE KORIŠĆENJA

Prvo, da, kreatin može uzrokovati retenciju (zadržavanje) vode. Ovo skoro svi znaju. Što se tiče brige oko ove pojave, osim ukoliko nemate posebnih problema, poput hipertenzije koja zahtjeva tretmane dijureticima, onda nema racionalnog razloga da vas ovo brine. Za one koji misle da će ih ovo nabubriti, retencija vode se odvija ustvari u mišićima, što znači da ćete izgledati veći  na pogled. Ovo objašnjava zašto pojedini takmičari izbacuju kreatin neposredno prije takmičenja. Za one koji se ne  takmiče nema razloga da to učinimo.

 

STOMAČNE TEGOBE

Do ovoga može doći ukoliko preterate sa doziranjem, najčešće ukoliko odjednom uzmete previše kreatina (npr u fazi punjenja kreatinom) na prazan stomak. Kako biste izbjegli ovo treba ili da uvećate unos vode i hrane dok ga uzimate, ili jednostavno da se pridržavate propisanih doza.                                                                 

 

POREMEĆAJI U CRIJEVIMA I PROLIV

Takođe se dešava kada preterate sa dozama. S obzirom da se ne može apsorbovati u velikim količinama uzrokuje osmotički proliv. Rješenje opet jeste da se pridržavate propisanih doza. Kao što možete primetiti skoro svi „neželjeni“ efekti korišćenja kreatina dješavaju se u digestivnom traktu i to onda kada značajno prekoračite propisane doze. U dozama 1-3g se apsorbuje sasvim dobro. Kako uvećavate doze, tako apsorpcija opada, pa je to razlog zašto se ne možete predozirati kreatinom, bar ne u smislu koji bi podrazumevao medicinsko liječenje. Postoje tvrdnje da upotreba kreatina može naškoditi kardiovaskularnom sistemu, ali za to nema dokaza u studijama i vjerovatno su tvrdnje posljedica nekih placebo efekata ili raznih bajki.

 

JETRA

Brojnije su tvrdnje koje povezuju kreatin sa štetnim dejstvima po jetru. Upravo zato su mnoge studije posebnu pažnju obraćale na njegovo dejstvo na ovaj organ i zajedničko svim studijama jeste da nije nađena korelacija između kreatina i parametara praćenih u jetri. Prostije rečeno, nema dokaza da kreatin oštećuje jetru i njene funkcije. 

Ukoliko ste baš skeptični, reći ćemo samo da je jedna studija, izvedena na miševima povezala upotrebu kreatina i oštećenja na jetri, ali poslije 300 dana neprekidne suplementacije kreatinom. I pored toga, neke studije su čak izvođenje i na ljudskih ispitanicima sa oboljenjima jetre i ni one nisu našle dokaze da kreatin oštećuje jetru. 

 

BUBREZI

Ideja da kreatin oštećuje bubrege dolazi iz ove „logike“:

- jedan od testova funkcionisanja bubrega jeste praćenje nivoa kreatinina u krvi. Ukoliko je povećan, to je znak da bubrezi ne rade dobro

- kreatinin se stvara razgradnjom i apsorpcijom kreatina, pa će uvećano uzimanje kreatina povećati i nivo kreatinina u krvi

Povećan nivo kreatinina sam po sebi ne predstavlja nikakav problem koji zahtjeva intervenciju ili tretman. Može biti indikator problema sa bubrezima, ali isto tako može biti povećan i zbog više faktora koji nemaju veze sa radom bubrega.                                                                       

Studije sa ljudskim ispitanicima koje su preko biomarkera ispitivale uticaj kreatina na rad bubrega nisu našle nikakve značajnije alteracije u KUA  (krv, urin, azot) ili urinarnoj glukozi i proteinima. Studije su izvođenje i na ljudima koji su patili od oboljenja jetre,  na zdravim sportistima i ženama u postmenopauzama, mladima i oboljelima od dijabetesa tipa 2. Čak je i doza od 2g bila sasvim odgovarajuća za dijabetičare tokom suplementacije od četiri nedelje. Jedna studija je ispitivala i uticaj dnevnih doza od 20g kreatina (na zdravom čovjeku) tokom visokoproteinske dijete i opet bez ikakvih dokaza o oštećenjima.

Ipak, treba reći da kreatin treba izbjegavati ukoliko imate problema sa bubrežnim tkivom (posljedica akumulacije vode u tijelu), kako ne bi dolazilo do još veće retencije vode u bubrezima.

 

ZAKLJUČAK

S obzirom na studije koje smo prošli u tekstu, možemo reći sljedeće:

- Kreatin ne oštećuje skeletne mišiće, srce, jetru ni bubrege

- Kreatin, za sada, ne pogoršava stanje ni kod obolelih bubrega, osim ukoliko se radi o oticanju bubrežnog tkiva usljed prevelike retencije vode

- Ukoliko imate problema sa oticanjem bubrežnog tkiva, preporučuje se da ne koristite kreatin

Dakle, smatramo da je kreatin bezbjedan za upotrebu, jeftin i za većinu ljudi će biti pozitivna stvar kad je trening u pitanju. Krenite sa 5g kreatin monohidrata dnevno i budite bez brige.