BodyTune Group

Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno, i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti.

BodyTune Group

Sve bi se u životu moglo izdržati za kratko, i da budeš dobar, i hrabar, i pažljiv, ali život ne traje kratko, a ništa ti ne može postati teško kao obaveza koju sam sebi nametneš u jednom času slabosti ili oduševljenja. Stid te da odustaneš, muka da istraješ.

BLOG

Live Search

 

Vježbate li jogu sportisti. U proteklih nekoliko godina istraživači su izbliza istraživali šta se zapravo događa kada vježbamo jogu. U ovom članku želimo pogledati jedno od istraživanja koje se bavilo jogom pomoću EMG metode. Svaki mjesec ćemo pokušati proći jedno istraživanje koje je vezano za jogu i pokazati vam rezultate koje su naučnici dokazali. Teme će se biti vezane od anatomije do nervnog sistema ili mozak.

U ovom istraživanju, u članku ispod pogledaće šta joga radi našim ramenima. Autori su pokušali da vide može li nekoliko treninga joge pomoći u stabilizaciji lopatica i korekciji ramena pomoću akivacije mišića koji vrše stabilizaciju lopatice.

 

ANATOMIJA MIŠIĆA STABILIZATORA I POKRETAČA LOPATICE

Prednji zupčasti mišić (m. serratus anterior) pokriva bočnu stranu prsnog koša, te se sastoji od gornjih, srednjih i donjih vlakana. Polazi s vanjske strane gornjih deset rebara, prolazi ispod nadlaktice, a hvata se uzdužno tokom čitavog srednjeg ruba lopatice.

Funkcija: stabilizuje lopaticu, vrši odmicanje lopatice od srednjeg dijela kičme (protrakcija), učestvuje u gornjoj rotaciji lopatice, a donja vlakna učestvuju u spuštanju lopatice.

Trapezni mišić (m. trapezius) je veliki leđni mišić u obliku dijamanta. Sastoji se od tri dijela: gornjih, srednjih i donjih vlakana.
Gornja (silazna) vlakna polaze s potiljka (okcipitalna kost i nuhalni ligament), nastavaka svih vratnih (C1-C7) pršljenov, a veže se za zadnji dio lateralne trećine ključne kosti.

Srednja (poprečna) vlakna, polaze sa sedmog vratnog i prva tri grudna pršljenja (T1-T3), a vežu se za medijalni rub akromiona i lopatični greben.

Donja (uzlazna) vlakna polaze sa preostalih  grudnih pršljenova (T4-T12) i hvataju se za kvrgu na medijalnom kraju lopatičnog grebena.

Funkcija: stabilizuje lopaticu, gornja vlakna podižu lopaticu i učestvuju u gornjoj rotaciji lopatice, srednja vlakna učestvuju u primicanju lopatice (retrakcija), donja vlakna  učestvuju u spuštanju i gornjoj rotaciji lopatice.

Podizač lopatice (m. levator scapulae) polazi s prvih četiri vratnih pršljenova (C1-C4), a veže se za gornji ugao lopatice.

Funkcija: podiže lopaticu prema gore i rotira ju prema dole

Romboidni mišić – veliki i mali (m. rhomboideus major et minor)

Mali romboidni mišić (m. rhomboideus minor) polazi sa C6 i C7 vratnih pršljenova, dok veliki romboidni mišić (m. rhomboideus major) polazi sa prva četiri prsna (T1-T4), a oboje se vežu ukoso za medijalni rub lopatice.

Funkcija: vrši primicanje lopatice prema kičmi (retrakcija), te učestvuje u podizanju lopatice prema gore i donjoj rotaciji lopatice.

RIJEČ STUDIJE

Dvadeset žena je učestvovalo je u ovoj studiji. Svi su imali zdrava ramena. Nisu imali povrede ramena ili bol. Istraživači su koristili elektromiografiju za mjerenje mišićne aktivnosti seratus anterior, gornji trapezius, srednji trapezius, i donji trapezius u svakom od joga položaja. Elektromiografija je metoda mjerenja aktivnosti mišića.

Svaki učesnik je imao elektrode pričvršćene na mišiće, a zatim se mjerila aktivnost kroz trening joge i tokom vježbi. Učesnici su zadržavali svaku asanu 5 sekundi i ponavljali svaku asanu 3 puta. 

Joga vježbe su uradili svi učesnici, ali redoslijed vježbi je različit bio za svakog od učesnika. Redoslijed asana koje je svaki učesnik uradio nasumično je određen, tako da su istraživači mogli  proučavati uticaj pojedinačnih asana na aktivaciju mišića, a ne ukupni efekat asana.

 

REZULTATI STUDIJE

Istraživači su otkrili da neki joga položaji stabilizuju rameni zglob i lopatice. Uopšteno, joga položaji prave ili  generišu više mišićne aktivnosti u seratus anterior, rhombideus minor i major nego u sva tri dijela trapeziusa. 

Četiri asane su pravile skroz umjerenu mišićnu aktivnost kod seratus anteriora. 

Te su poze bile: crow pose, dancer’s pose, locust, downward dog, modified plank with hands clasped, modified plank with hands shoulder-width, reverse tabletop, side angle, side plank, tree pose, upward dog, warrior 2). 

Od svih poza joge, Locust poza sa rukama prema naprijed pravila je najviše mišićne aktivnosti u predjelu trapeziusa.

Zašto je ovo bitno za sportiste koji se bave Jogom?

Postoji nekoliko razloga, jer su rezultati ove studije relevantni i korisni za sve ljude koji praktikuju jogu. Razni stilovi joge, možemo reći da stilovi slični Vinyasa Jogi, u kojima se praktikuje prelazak iz Asane u Asanu kroz dinamičke pokrete su izuzetno korisni za sportiste. Koliko god sumnjali u efekte joge ovo istraživanje nam govori da praktikujemo jogu.

U ovoj studiji su korišteni učesnici koji su već neko vrijeme praktikovali jogu a ovo može biti još efektivnija kod početnika.

 

ZAKLJUČAK

Ovo istraživanje sugeriše da neki joga položaji vrše stabilizaciju naših ramena i aktivno uključuju mišiće koji vrše stabilizaciju lopatica. Jer dobra funkcija i pravilna aktivacija tih mišića je nešto što je potrebno da bi imali zdrava ramena. 

Ono što ne možemo naučiti iz ovog istraživanja, kako pravilno aktivirati seratus anterior i trapezius te tako da buduća istraživanja trebaju da se fokusiraju na ove mišiće.

 

Reference

1.Chopp-hurley, J.N., C. Prophet, B. Thistle, J. Pollice, and M.R. Maly. 2018. Scapular muscle activity during static yoga postures. Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy. 48 (6): 504-509.